Search
Close this search box.

Asesoramento

Asesoramento

Servizo de consulta e asesoramento a comunidades socioeducativas sobre cuestións relacionadas con actuacións preventivas tales como:

  • Análise e avaliación de necesidades e recursos.
  • As intervencións máis apropiadas para unha situación determinada.
  • Como deseñar e planear a intervención.
  • Proceso de avaliación das intervencións.

Dentro do servizo se oferta tamén a planificación estratéxica para o desenvolvemento e avaliación do programa preventivo.