Search
Close this search box.

Mantente real

Mantente REAL

O consumo de drogas nos adolescentes é un dos problemas que máis preocupa á sociedade actual. En España, varias estratexias están a ser realizadas a nivel de intervención para intentar reducir o consumo existente entre os mozos, especialmente o consumo de alcol e cannabis, que ano tras ano comeza a idades máis novas. Baixo esta premisa, o grupo UNDERISK levou a cabo un estudo piloto do programa de prevención do consumo de drogas Mantente REAL en Galicia, programa que foi elaborado e avaliado previamente pola Universidade de Arizona (Estados Unidos) en diferentes países.

Mantente REAL es un programa para evitar el uso de drogas y otros comportamientos problemáticos en la adolescencia que se centra en el desarrollo de habilidades personales y sociales. Al participar, los/as estudiantes adquieren habilidades concretas de resistencia a la presión social para consumir drogas o participar en otros comportamientos antisociales. El objetivo principal del programa es enseñar a los/as estudiantes a decir NO a ofertas de sustancias como el alcohol, el tabaco y otras drogas de una manera práctica y sencilla, utilizando estrategias representadas por el acrónimo REAL:

Rexeitar, Explicar, Afastarse-Non ir y Levantarse-Irse.

Na páxina web doGlobal Center for Applied Health Research de la Universidad de Arizona (ASU) pode consultarse toda a información sobre o Mantente REAL e as súas adaptacións aos diferentes contextos culturais.

https://globalappliedhealth.asu.edu/

Primer informe do estudo piloto (maio de 2020)