Search
Close this search box.

Prevención e Tratamento dos Problemas de Conduta

Prevención e Tratamento dos Problemas de Conduta

A traxectoria do grupo neste ámbito ten como referencia principal o desenvolvemento infanto-xuvenil e o estudo de diferentes factores de risco e de protección asociados á aparición das condutas problemáticas, antisociais e o consumo de substancias, tanto na infancia como na adolescencia. Os diferentes estudos e proxectos de investigación levados a cabo permitiron, á súa vez, profundar na prevención das condutas de risco a través da elaboración e adaptación de diferentes programas de intervención. O grupo conta con unha ampla experiencia no campo a cal se ve reflectida na publicación de numerosos artigos en revistas científicas e de divulgación, capítulos de libros, libros e manuais de programas de prevención.