Apoio social, autorregulación e axuste académico

A liña de investigación “Apoio social, autorregulación e axuste académico” (proxecto ARASAC) céntrase na comprensión das interconexións entre o apoio social percibido (ASP) e aprendizaxe autorregulada (AAR), así como dos seus efectos sobre o axuste académico no contexto escolar, o cal resulta especialmente propicio para examinar ditas interconexiones. Delimitar perfiles de especial risco, para o fracaso e abandono escolar, é outra das nosas aspiracións.

Esperamos poder sentar as bases para perfilar pautas e programas de intervención dirixidos a favorecer o axuste dos/as estudantes, dotándoos de competencias para responder ás crecentes demandas formativas da denominada “sociedade do coñecemento e a aprendizaxe continua”, e contribuíndo a paliar as dificultades que puidesen entorpecer o seu desenvolvemento integral como persoas.

Obxectivo xeral

Analizar a relación entre o apoio social percibido, a aprendizaxe autorregulada e o axuste académico en adolescentes que cursan Educación Secundaria Obrigatoria.

Obxectivos específicos

  • Analizar a relación entre as medidas de ASP e a AAR.
  • Analizar a relación entre as medidas de ASP e o axuste académico.
  • Analizar a relación entre as medidas de AAR e o axuste académico.
  • Analizar a incidencia do xénero, curso académico e NEAE nas relacións anteriores.
  • Determinar en que medida o ASP e a AAR contribúen á configuración de perfiles heteroxéneos de axuste académico na adolescencia.

Mostra de estudo

A mostra inicial prevese que estea composta por 800 adolescentes matriculados en diferentes centros de públicos de Educación Secundaria Obrigatorio de Galicia.

Subscríbete ao Blog de Elisa

Se quere contactar con nos preme na seguinte ligazón: